Prezzo

 • D2™ Mach 1

  1,499,99

 • Descent™ Mk3i – 51 mm

  1,849,99

 • epix™ Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 42 mm

  999,99

 • epix™ Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 42 mm

  999,99

 • epix™ Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 47 mm

  999,99

 • epix™ Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 47 mm

  1,099,99

 • epix™ Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 51 mm

  1,199,99

 • epix™ Pro (Gen 2) – Sapphire Edition 51 mm

  1,099,99

 • fēnix® 7 – Sapphire Solar Edition

  1,149,99

 • fēnix® 7 Pro – Sapphire Solar Edition

  999,99

 • fēnix® 7X – Sapphire Solar Edition

  1,099,99

 • fēnix® 7X – Sapphire Solar Edition

  1,199,99

 • fēnix® 7X Pro – Sapphire Solar Edition

  1,199,99

 • fēnix® 7X Pro – Sapphire Solar Edition

  999,99

 • fēnix® 7X Pro – Sapphire Solar Edition

  999,99

 • Instinct® 2X Solar

  449,99

 • Instinct® 2X Solar

  449,99

 • quatix® 7 Pro

  999,99

 • tactix® 7 – AMOLED Edition

  1,399,00

 • Venu® 3

  499,99

 • Venu® 3S

  499,99

 • Venu® 3S

  549,99